فرمول اعداد اول

  horizontal rule

 

درباره من
مقالات
کتاب ها
فتوگالری
ارتباط با ما                

 

      KOMHM
  

 

دانش ریاضیات

 

 

                                                                                                                                           www.primenumbersformula.com   &    www.komhm.com                                                                                      

توجه توجه توجه

جهت مطالعه کتاب فرمول اعداد اول و نتایج آن از آدرس اینستاگرام و یا اسکن کد QR استفاده نمایید

hashemi.moosavi.2023@

Book of the discovery of prime numbers formula and its results & Other Top Researches

Meraje Ghalam Publications, Summer 2016

ISBN 978-600-94467-9-7
Publishing house: Meraje Ghalam, Iran, 2017, Pages 344 pp

 

فرمول اعداد ول و نتایج آن اثری از دکتر سید محمدرضا هاشمی موسوی


دکتر سید محمدرضا هاشمی موسوی

آدرس کانال فرمول اعداد اول

https://gap.im/primenumbersformula/118

 

 

 

 

 

 

 فرمول اعداد اول با برنامه کامپیوتری ++C از

مهندس کامپیوتر سید علیرضا هاشمی موسوی

 

Site : www.komhm.com

 

نگاهی به فتوگالری جدید بیاندازید

 

 

 

   
 

 

Home | درباره من | مقالات | کتاب ها | فتوگالری | ارتباط با ما

This site was last updated 06/28/23