فرمول اعداد اول

  horizontal rule

 

درباره من
مقالات
کتابها
فتوگالری
ارتباط با ما                

                 

 

 

 

 

 

      KOMHM
  

 

 

 

 

                                                                                                                                           www.primenumbersformula.com   &    www.komhm.com                                                                                                 

دانش ریاضیات

 

 

 

              

   جدیدترین و زیباترین مربع جادویی 14*14 در تاریخ 2021/30/01 میلادی,1399/11/11شمسی حل شده

 توسط مهندس سیدعلیرضا هاشمی موسوی. اعداد 1 تا 196 در یک مربع 14*14 طوری در جدول قرار داده

 شده تا مجموع هر سطر و یا هر ستون از اعداد 1379 شود.

                    196  = 14*14                 به نام مربع جادویی H.M

5

196

194

188

185

184

177

176

22

19

14

11

2

6

7

27

28

29

167

166

165

164

163

162

36

37

38

190

8

39

40

41

155

154

153

152

151

150

48

49

50

189

15

51

52

53

143

142

141

140

139

138

60

61

62

182

18

134

133

132

66

67

68

69

70

71

125

124

123

179

23

122

121

120

78

79

80

81

82

83

113

112

111

174

26

110

109

108

90

91

92

93

94

95

101

100

99

171

172

98

97

96

102

103

104

105

106

107

89

88

87

25

173

86

85

84

114

115

116

117

118

119

77

76

75

24

180

74

73

72

126

127

128

129

130

131

65

64

63

17

181

135

136

137

59

58

57

56

55

54

144

145

146

16

187

147

148

149

47

46

45

44

43

42

156

157

158

10

193

159

160

161

35

34

33

32

31

30

168

169

170

4

191

1

3

9

12

13

20

21

175

178

183

186

195

192

فرمول اعداد ول و نتایج آن اثری از دکتر سید محمدرضا هاشمی موسوی


دکتر سید محمدرضا هاشمی موسوی

 

 

 

 

 

 

 فرمول اعداد اول با برنامه کامپیوتری ++C از

مهندس کامپیوتر سید علیرضا هاشمی موسوی

 

Site : www.komhm.com

 

نگاهی به فتوگالری جدید بیاندازید

 

 

 

   
 

 

Home | درباره من | مقالات | کتابها | فتوگالری | ارتباط با ما

This site was last updated 01/30/21